Zasakování odpadních vod do horninového prostředí, zasakování srážkových vod do půdních vrstev, hydrogeologický průzkum

Zasakování odpadních a srážkových vod – legislativní změny

V souvislosti se změnami právních předpisů v oblasti vypouštění odpadních a srážkových vod do půdních vrstev přinášíme stručný přehled postupů při řešení této problematiky s důrazem na nejčastější případy – odpadní vody z ČOV a srážkové (dešťové) vody ze střech a zpevněných ploch (komunikací, parkovišť).

2 strany textu

Stratigrafické členění terciéru Chebské pánve

Stratigrafické schéma Chebské pánve

- nově navržené stratigrafické členění terciéru Chebské pánve podle Rojíka (2005) a jeho porovnání se staršími schématy.

bez dalšího textu

Stratigrafické členění terciéru Sokolovské pánve

Stratigrafické schéma Sokolovské pánve

- nově navržené stratigrafické členění terciéru Sokolovské pánve podle Rojíka (2004) a jeho porovnání se staršími schématy.

bez dalšího textu

Ložiska kaolinu na Karlovarsku

Ložiska kaolinu na Karlovarsku

- upraveno podle textu průvodce 48. fora pro nerudy „Nerudní suroviny Karlovarska“. - Česká asociace ložiskových geologů (Tvrdý et al. 2006).

5 stran textu, 14 obrázků

Krásno - Hubský peň a Hornické muzeum

Krásno - Hubský peň a Hornické muzeum

- upraveno podle textu průvodce 48. fora pro nerudy „Nerudní suroviny Karlovarska“. - Česká asociace ložiskových geologů (Tvrdý et al. 2006).

3 strany textu, 11 obrázků