Stratigrafické členění terciéru Sokolovské pánve podle Rojíka (2004).

Stratigrafické schéma Sokolovské pánve.