Příklady grafického zpracování

Geologický vývoj ložiska keramických jílů Geologický vývoj ložiska keramických jílů:

Geologický řez údolím řeky Teplé Geologický řez údolím řeky Teplé:

Geologické řezy Mosteckou pánví Geologické řezy Mosteckou pánví:

Interpretace atmogeochemických měření Interpretace atmogeochemických měření:

Prověření stability svahu Prověření stability svahu:

Geologický řez ložiskem jílů Geologický řez ložiskem jílů:

Blokdiagram ložiska cínu Blokdiagram ložiska cínu:

Schéma sanačního řešení GP - ECP1 Schéma sanačního řešení GP - ECP1:

Stratigrafické schéma zájmového území Stratigrafické schéma zájmového území:

Blokdiagram ložiska chromu Blokdiagram ložiska chromu:

Mocnost horizontu kvartérních sedimentů Mocnost horizontu kvartérních sedimentů:

Geologická mapa odkrytá na bázi kvartéru Geologická mapa odkrytá na bázi kvartéru:

Model proudění podzemních vod Model proudění podzemních vod:

Sedimentární vývoj Chebské pánve Sedimentární vývoj Chebské pánve: