Stratigrafické členění terciéru Chebské pánve podle Rojíka (2005).

Stratigrafické schéma Chebské pánve