Revize starých důlních děl na území Karlovarského kraje.

Práce prováděné pro Ministerstvo životního prostředí probíhaly ve čtyřech etapách: I. Archivní inventarizace, II. Terénní revize se zaměřením na aktuální stav a charakter současného využívání, III. Vyhodnocení - digitalizace podkladů a naplnění databáze, IV. Závěrečné zpracování - kompletace dat na CD-ROM (2001-2003).

Jáchymov - ústí štoly u čp. 467

Hřebečná - východní z dvojice propadů Wildbahner

Boží Dar - trychtýřovitý propad v místě staré šachty na Neklidu

Boží Dar - vyzděný portál štoly Jordán v náspu silnice

Pískovec - vnitřní profil štoly Michael

Hřebeny. Větvemi a trámy zakrytý propad do pivovarského sklepa

Studenec u Oloví - částečně zavalené ústí štoly dolní Ignác

Háje - propadliny cínového dolu Vilém

Hroznětín - vniřní profil staré železnorudné štoly

Jáchymov - ústí štoly pod domem č.15

Vysoká - zatopená deprese v místě těžní šachty na kaolin

Tašovice - ústí tzv. štoly Benátčanů jižně od obce

Bludná - povrchová dobývka cínového dolu Zuzana na Sněžné hůrce (šířka 1-3 m, délka 150 m, hloubka 20-30 m)

Dolina u Krajkové - Petrova štola

Luby - pravděpodobné ústí Šlikovy štoly (zazděný portál)

Smrkovec - ústí štoly faráře Plössla

Bludná - povrchová dobývka cínového dolu Svatý Duch na Sněžné hůrce (hloubka 10-15 m)

Vildenava - profil staré průzkumné štoly na cín v údolí řeky Ohře

Luh nad Svatavou - štola Christi Himmelfahrt (Schäfer)

Studenec u Oloví - zasucené ústí štoly Marie Terezie.

Dolina u Krajkové - vnitřní profil štoly Nad Dolinou

Dolina u Krajkové - zabořené ústí staré štoly Andreas in der Ebene s výtokem důlní vody

Bludná - povrchová dobývka cínového dolu Svatý Duch na Sněžné hůrce (hloubka 10-15 m)

Smrkovec - štola faráře Plössla ražená v žulovém masivu