Geologický průzkum podzemního komplexu pivovarských sklepů v Ostrově.

Pro účely zajištění podzemních prostor komplexu pivovarských sklepů náležejících k areálu kláštera v Ostrově jsme provedli geologický průzkum a dokumentaci podzemních prostor ražených ve vulkanických materiálech (2011).

Pohled ke vchodu do podzemí

Aglomerátový tuf ve stropu chodby

Aglomerátový tuf s pumami čediče nad vchodem do výklenku

Poloha rozpukaného čediče v aglomerátovém tufu

Čedičová puma v aglomerátovém tufi - detail

Poloha rozpukaného čediče v aglomerátovém tufu

Kontakt aglomerátového tufu a zvětralého tefritu

Portál do sousední chodby s patrnými výlomy

Mohutné výlomy aglomerátového tufu ve stropu chodby

Výlomy aglomerátového tufu ve stropu chodby

Trojité vyzdění vstupu do další chodby

Subvertikální pukliny s výplní tufitického materiálu

Sloupcovitě odlučný čedič nad vchodem do spojovací chodby

Pestrý aglomerátový tuf s pumami čediče, na počvě drobnější výlomy čediče

Stará přístupová chodba (dnes zavalená)

Pestrý aglomerátový tuf s pumami čediče - detail

Otevřené pukliny v čediči nad vchodem do spojovací chodby

Sloupcovitě odlučný čedič v severní části komplexu

Sloupcovitě odlučný čedič v severní části komplexu

Výrazná subhorizontální pulna s žlutookrovou výplní

Výrazná subhorizontální pulna s žlutookrovou výplní

Výrazná subhorizontální pulna s žlutookrovou výplní

Čedič ve stropu chodby

Výrazná subhorizontální pulna s žlutookrovou výplní - detail