Ostrov-klášter - sanace znečištění zemin a podzemních vod ropnými látkami.

Na konci r. 2004 bylo při průzkumu pro Ekocentrum v areálu kláštera v Ostrově indikováno znečištění zemin a podzemních vod ropnými látkami. V únoru a březnu 2005 jsme proto realizovali v celém areálu dvouetapový environmentální průzkum. Na výsledky průzkumných prací navázala analýza rizika, z jejíchž závěrů vycházel i následný prováděcí projekt sanačních prací. Vlastní sanační práce provedla společnost Glaukos s.r.o., naše firma zajišťovala supervizi sanačních prací. Sanace metodou „ex situ“ byla provedena na celkové ploše 2 097 m2. Celkem bylo odtěženo 6230,2 t zemin kontaminovaných NEL. V prostoru břehové linie řeky Bystřice byla použita sanační metoda „in situ“. Bilance množství odstraněných polutantů typu NEL v zeminách byla stanovena na 13 968,1 kg, z podzemních vod bylo odstraněno 3,3 kg NEL.

Zahájení sanačních prací v ohnisku 4 (březen 06).

Ohnisko 4 - zatopená sanační jáma (březen 06).

Ukončení sanačních prací v ohnisku 4 (duben 06).

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (duben 06).

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (duben 06)

Sanační práce komplikovaly četné zbytky stavebních objektů (duben 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (duben 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (duben 06)

Ohnisko 2 - masivně znečištěná poloha štěrků (duben 06).

Ohnisko 2 - masivně znečištěná poloha štěrků (duben 06).

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (duben 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (duben 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (duben 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (duben 06)

Ohnisko 2 - sanační čerpání kontaminovaných vod (duben 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06)

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06)

Kontaminované vody byly čištěny v sanační stanici.

Ohnisko 2 - kontaminovaná poloha v zóně oscilace poříční vody Bystřice (květen 06).

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06).

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06).

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06).

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06).

Ohnisko 2 - postup sanačních prací (květen 06).

Ohnisko 2 - zasakovací rýha k dávkování živin a biopreparátu in-situ (červenec 06).

Ohnisko 2 - aplikace inokulátu (červenec 06).

Ohnisko 2 - aplikace inokulátu (červenec 06).