Nová Ves II - sesuv.

Prověření a vyhodnocení příčin vzniku nestability v těžebně, návrh nových závěrných svahů a posouzení jejich stability (2001-2002).

Nová Ves II - východní svah před sesuvem (pohled od jihozápadu)

Nová Ves II - východní svah postižený sesuvem (pohled od severozápadu)

Nová Ves II - východní svah postižený sesuvem (pohled od severozápadu)

Nová Ves II - východní svah těžebny se sesuvem (pohled od západu)

Nová Ves II - odlučná plocha sesuvu od jihu

Nová Ves II - odlučná plocha sesuvu od severu

Nová Ves II - východní svah lomu postižený sesuvem, pohled od jihu

Nová Ves II - celkový pohled od severozápadu (sesuv uprostřed)