Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku.

V rámci akce Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku jsme v letech 2009 - 2014 provedli geologický průzkum a následně geologický dozor během provádění stavebních prací. Práce započaly rozsáhlou rešerší archivních geologických prací na území Nejdku (650 vrtů, sond a dokumentačních bodů) doplněnou terénní rekognoskací. Jako podklad pro interpretaci byly vykresleny mapy izolinií pro hloubku hladiny podzemní vody, hloubku skalního podloží, mocnost balvanitých materiálů a mocnost navážek . Metodou superpozice map izolinií byla zpracována interpretační mapa geotechnických rajónů (obr. 01-02). V r. 2010 jsme provedli vrtný geologický průzkum pro stavbu městské ČOV doplněný povrchovou sondáží pro upřesnění průběhu skalního podloží. V témže roce byl realizován průzkum jehož cílem bylo zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů pro plánovaný záměr ražby štoly pro novou kanalizaci (obr. 04-07). Průzkum byl následně doplněn georadarovým měřením pro určení hloubky skalního podloží (obr. 03). V r. 2014 byly zahájeny stavební práce, během kterých jsme zajišťovali geologickou dokumentaci ražby štoly (obr. 08-33) a inženýrskogeologický dozor během hloubení kanalizace zaměřený převážně na určení třídy těžitelnosti zemin a hornin (obr. 34-41) a dozor při zemních pracích na stavbě městské ČOV (obr. 42-48). Zajímavostí bylo objevení historického důlního díla při ražbě štoly (obr. 13-14). (2009-2014).

Geologický průzkum - mapa IG rajónů

Geologický průzkum - izolinie skalního podloží

Geologický průzkum - georadarové měření pro určení hloubky skalního podloží

Geologický průzkum - vrtné práce

Geologický průzkum - vrtné práce

Geologický průzkum - povrchová sondáž pro upřesnění průběhu skalního podloží

Geologický průzkum - povrchová sondáž pro upřesnění průběhu skalního podloží

Dokumentace ražby štoly - ústí šachet na povrchu

Dokumentace ražby štoly - ústí šachet na povrchu

Dokumentace ražby štoly - ústí šachet na povrchu

Dokumentace ražby štoly - ústí šachty

Dokumentace ražby štoly - ústí šachty

Dokumentace ražby štoly - objevení historického důlního díla

Dokumentace ražby štoly - objevení historického důlního díla

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly - čelba po odstřelu

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Dokumentace ražby štoly

Kanalizace - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Kanalizace - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Kanalizace - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Kanalizace - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Kanalizace - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Kanalizace - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Kanalizace - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Kanalizace - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Výstavba ČOV - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Výstavba ČOV - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Výstavba ČOV - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Výstavba ČOV - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Výstavba ČOV - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Výstavba ČOV - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti

Výstavba ČOV - geologický dozor při zemních pracích, zatřídění hornin do tříd těžitelnosti