Sokolov, vodní nádrž Michal - geologický průzkum, geotechnický dozor a kontrola hutnění.

Geologický průzkum a následná kontrola hutnění dna a hráze během výstavby vodního díla o rozloze 33 ha v místě rekultivovaného uhelného lomu (1999-2003).

První fáze budování dna nádrže, hutnící pokus (1999)

Michal - II. fáze (2000): hutnění dna a hrázového tělesa (vlevo požerák)

Michal - II. fáze (2000): hutnění dna, pokládání geotextilie a krycí pískové vrstvy

Michal - II. fáze (2000): hutnění dna, pokládání geotextilie a krycí pískové vrstvy

Michal - konec II. fáze (2000): první částečné napuštění nádrže

Michal - zahájení III. fáze (2001): budování středového příkopu

Michal - III. fáze (2001): hutnění dna a pokládání krycí pískové vrstvy

Michal - III. fáze (2001): hutnění dna a pokládání krycí pískové vrstvy

Michal - III. fáze (2001): překrytí zhutněných vrstev dna

Michal - III. fáze (2001): na exponované části nádrže (svahy) je pokládána geotextilie

Michal - III. fáze (2001): napouštění nádrže a úpravy hrázového tělesa

Michal - III. fáze (2001): napouštění nádrže a finální úprava hráze

Nádrž Michal (2007)

Nádrž Michal (2007)

Nádrž Michal (2007)

Nádrž Michal (2007).