Skalná u Chebu - sanace skládky dehtofenolů, geologický dozor.

Geologický dozor stavby těsnící podzemní stěny na lokalitě Skalná byl prováděn v rámci projektu enkapsulace skládky TKO s vysokým podílem dehtofenolových odpadů, který realizovala společnost Soletanche. Skládka byla založena v opuštěné těžebně keramických jílů o rozměrech cca 160 x 70 m. Geologická dokumentace vytěžených zemin probíhala kontinuálně s hloubením podzemní těsnící stěny, prováděným hydraulickým drapákem. Projekt byl financován FNM, technický dozor prováděla společnost SGS Praha (1995-1997).

Hydraulický drapák Liebherr při těžbě.

Úsek podzemní těsnící stěny těsně po vybudování

Zatuhlý úsek podzemní těsnící stěny.

Detail hotového úseku podzemní těsnící stěny.

Pliocénní hnědošedé až bílé jíly vonšovských vrstev byly v minulosti předmětem těžby na lokalitě.

Hnědorezavé prachovité až jemně písčité vložky a závalky v zelených jílech z podloží vonšovských vrstev.

Hnědorezavé prachovité až jemně písčité vložky a závalky v zelených jílech z podloží vonšovských vrstev.

Kompaktní zelené jíly přechodného horizontu (miocén-pliocén).

Kompaktní zelené jíly přechodného horizontu (miocén-pliocén).

Zelené jíly jsou po vyschutí nepravidelně až kostkovitě rozpadavé (projev vysokého obsahu montmorillonitu).

Zelené jíly jsou po vyschutí nepravidelně až kostkovitě rozpadavé (projev vysokého obsahu montmorillonitu).