Ekvádor 2007- projekt udržitelnosti městské infrastruktury v nepříznivých geologických podmínkách.

V roce 2007 byla zahájena realizace tříletého projektu rozvojové pomoci nazvaného "Snížení zranitelnosti a udržitelnost městské infrastruktury v nepříznivých geologických podmínkách - město Loja" (nositel projektu: Gekon Plzeň). Práce probíhají v oblasti andského altiplana v jižním Ekvádoru a jsou soustředěny na řešení ochrany okolí města Loja v jižním Ekvádoru před svahovými sesuvy a erozí půdy (2007-2009).

Členité andské altiplano v jižním Ekvádoru

Andy u Alausí (jižní Ekvádor)

Loja - předměstská zástavba

Okresní město Loja

Zajištění sesuvu u panamerikany

Odlučná hrana sesuvu U Prasátka

V terénu

Terén severně od Loja

Šikmo uložené terciérní sedimenty (jíly a diatomity)

Vulkány západního andského hřebene jižně od Quita

Velká a Malá Iliniza

V terénu

Cotopaxi od panamerikany

Noční klub u Alausí

Saraguro

Trh v Saraguro

Ingapirca - nejvýznamnější incká památka v Ekvádoru

Bromélie v národním parku Podocarpus

Horský deštný les (národní park Podocarpus)

Chladnomilná vegetace na andském hřebeni

V geotechnické laboratoři Technické univerzity Loja

Keramická výroba Technické univerzity Loja

Dekorování keramiky (Technická univerzita Loja)

Úprava výrobků po výpalu (Technická univerzita Loja)

Dekorování keramiky (Technická univerzita Loja)

Keramické výrobky

V geotechnické laboratoři Cribatest (Quito)

Quito moderní

Quito koloniální

Durman

Trh v Saraguro

Malé indiánky (Saraguro)

Národní park Podocarpus

Bromélie v národním parku Podocarpus

Quito koloniální

Tillandsie

Ingapirca

Vodovodní potrubí porušené půdním sesuvem