Významné lokality Česko-bavorského geoparku.

Česko-bavorský geopark je přeshraniční projekt, jehož hlavním cílem je všestranně informovat o geologické minulosti regionu, jeho nerostném bohatství, hornické historii a přírodních zajímavostech. Prezentuje geologickou stavbu jako podmiňující faktor historického, ekonomického a kulturního vývoje lidské společnosti. Území geoparku zahrnuje dvě třetiny Karlovarského kraje, část kraje Plzeňského a oblast severovýchodního Bavorska. Naše firma se podílí na přípravě a realizaci nutných podkladů pro úspěšný chod projektu, kterými jsou studie proveditelnosti, zpracování a kompletace dokumentace a příprava dílčích projektů pro rozvojové programy PHARE, SROP a ROP (2003–2007).

Božídarské rašeliniště

Vlčí jámy (foto Beran)

Bublák

Lom Družba

Viklan Falkenberg

Goethův kámen

Krásný vrch

Kamenný hřib

Důl Jeroným (foto Beran)

Pískovna Erika

Kladská

Kynžvartský kámen

Liščí pramen

Zkamenělý les

Hadcový lom u Mnichova

Andělská Hora

Podhorní vrch

Rotavské varhany (foto Růžička)

Lom Ryžovna

Nejdek

Přírodní rezervace Smraďoch

Soos

NPP Křížky

Železná hůrka

Arzberg - důl Kleiner Johannes

Přírodní park Zlatý Kopec

Františkovy Lázně

Blatenský příkop

Pluhův dům

Pivovarské sklepy Chodová Planá

Jáchymov

Konstantinovy Lázně

Viklan Dominik

Hornický skanzen Krásno

Lítovská výsypka

Mariánské Lázně

Vysoký kámen (foto Růžička)

Bergamt Michalovy Hory

Hornické muzeum Planá

Pískovna Pomezná

Důl Otto

Štola Johannes

Přebuz

Kaolinka Schmelitz

Výsypka Silvestr

Šindelová

Komorní hůrka

Štola Jana Křtitele

Falkenberg

Goethova skalka

Dědičná štola Kašpara Pluha

Kirchenlamitz - Albertův lom

Podzemí Vřídla

Štola Josef

Královská dědičná štola Prokop

Svatošské skály