Ostrov, BEHR - geologický průzkum pro výstavbu výrobního areálu BEHR, inženýrskogeologický a hydrogeologický dozor při provádění HTÚ.

Pro výstavbu výrobního areálu BEHR jsme provedli inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a následně jsme dozorovali průběh provádění hrubých terénních úprav. V rámci dozoru jsme se soustředili na průběžné posuzování vhodnosti vytěžených zemin a kontrolu hutnění budovaného zemního tělesa. Během výstavby byl též prováděn monitoring hladin podzemní vody s cílem hodnocení možného ovlivnění režimu podzemních vod v okolí lokality. (2012).

Hloubení průzkumných vrtů

Hloubení průzkumných vrtů

Hloubení průzkumných vrtů

Pestré horniny vulkanického původu v různém stádiu zvětrání

Pestré horniny vulkanického původu v různém stádiu zvětrání

Pestré horniny vulkanického původu v různém stádiu zvětrání

V tufitech byly dokumentovány i fosilní zbytky rostlin

Čedičová puma

Pestré horniny vulkanického původu v různém stádiu zvětrání

Zahájení stavebních prací - skrývání ornice

Zahájení stavebních prací - skrývání ornice

Zahájení stavebních prací - skrývání ornice

Zahájení stavebních prací - skrývání ornice

Příprava terénní zhutňovací zkoušky

Zhutňovací zkouška - měření míry zhutnění

Zhutňovací zkouška - měření míry zhutnění

Zhutňovací zkouška - měření míry zhutnění

Během nepříznivých klimatických podmínek bylo nutno práce přerušit

Shluky čedičových lapill a pum v tufové matrix

Kontrolní zkoušky míry zhutnění vrsveného násypu

Kontrolní zkoušky míry zhutnění vrsveného násypu

Postup stavebních prací - červenec 2012

Vrstvení hutněného násypu

Postup stavebních prací - srpen 2012

Shluky čedičových lapill, pum a bloků v tufové matrix

Pestře zbarvené tufy a tufity na výchozu

Drobný výron podzemní vody v úrovni základové spáry

Pláň těsně před dokončením - září 2012

Hotová pláň s ochrannou vrstvou drceného kameniva

Hotová pláň s ochrannou vrstvou drceného kameniva